CREATON. Ţiglă creată să dea tonul

Creaton Romania
Meniu website ...

Politica de mediu

Politica noastră în ceea ce priveşte calitatea şi protecţia mediului se bazează pe zece principii. Acestea definesc principiile operaţionale în legătură cu calitatea produselor noastre şi în legătură cu managementul protecţiei mediului după care compania noastră se ghideaza. Aceste principii sunt revizuite periodic şi aduse în linie cu necesităţile afacerii. Factorul decisiv pentru implementarea politicii companiei este exemplificat de către management. Managementul companiei şi toţi directorii se angajează să îşi sincronizeze activitatea de zi cu zi cu politica de afaceri propusă. Sistemele noastre de Control al Calităţii DIN EN ISO 9001:2000 şi sistemul de management al Protecţiei Mediului DIN EN ISO 14001:2007 sunt reînoite de experţi ai altor companii în fiecare an.

 • Garantarea calităţii înalte a produselor
  Folosim materie primă numai în concordanţă cu principiul purităţii, fabricăm pentru clienţii noştri produse ce sunt în acord cu mediul înconjurător şi nu au defecte de fabricaţie, calităţi ce se oglindesc în precizia cu care sunt executate, în similitudinea coloristică şi în durata mare de viaţă
 • Folosirea exclusivă a materiilor prime naturale
  Tiglele de argila pentru acoperiş sunt fabricate în concordanţă cu principiul purităţii numai din argilă şi apă, fără niciun aditiv, astfel realizând cu adevărat un produs natural.
 • Procese de producţie ce ţin cont de mediul înconjurător
  Extragerea materiei prime din apropierea fabricilor, economisind astfel resursele, la fel ca folosirea tehnologiilor moderne pentru producţie garantează un proces de producţie ecologic şi eficient din punct de vedere energetic.
 • Reducerea impactului asupra mediului
  Întotdeauna încercăm să adaptam toate procesele interne în companie către un impact minim asupra mediului, de exemplu reducând pierderile şi emisia substanţelor dăunătoare, dar şi prin economisirea energiei
 • Angajaţi foarte bine calificaţi
  Ne asigurăm ca angajaţii noştri să fie pregătiţi la cel mai inalt nivel posibil, astfel întărindu-le şi motivaţia personală, cunoştinţele şi securitatea prin traininguri periodice.
 • Sănătatea muncii şi siguranţa la cele mai înalte standarde
  Ne ghidăm după „Politica Lipsei Accidentelor” căutând să minimizăm frecvenţa şi severitatea posibilelor accidente. Ne asigurăm prin observaţie amănunţită a sănătăţii muncii şi a regulilor de siguranţă dar şi revizuirea lor constantă, că sunt toate la zi şi la nivel optim.
 • Service complet
  Procesele noastre interne şi externe se adapteaza constant pentru a asigura un service optim clienţilor noştri de la primul contact până la plata bunurilor şi chiar şi mai departe.
 • Comunicaţii corecte în afaceri
  În acord cu transparenţa noastră în afaceri, informăm publicul cu deschidere şi onestitate despre toate evenimentele din cadrul companiei. În plus, lucrăm îndeaproape cu diverse asociaţii, autorităţi şi instituţii pentru protecţia mediului.
 • Respectarea tuturor legilor şi regulamentelor
  Suntem angajaţi să respectăm toate regulamentele în vigoare şi nu numai la nivel european, dar şi la nivel regional. Vom defini în plus, propriile noastre standarde de calitate şi protecţie a mediului, care sunt mai drastice considerabil decât aceste regulamente.
 • Audituri anuale 
  Audituri regulate, interne şi externe, incluzând medicina muncii şi inspecţii de securitate pentru fiecare departament, asigură atingerea targetului calităţii produselor, al protecţiei mediului şi al medicinei muncii chiar şi în viitor.
Design & Development by EpicWeb
An ETEX Company