CREATON. Ţiglă creată să dea tonul

Creaton Romania
Meniu website ...

Impactul asupra mediului

Producţia întotdeauna implică „impact asupra mediului”

Nu există proces industrial de producţie care să fie complet „fără impact asupra mediului”. Producţia de plăci pentru acoperiş este inevitabil legată cu un oarecare impact asupra mediului. Sistemul nostru intern de Management a Impactului asupra Mediului impune înregistrarea implicaţiilor majore asupra mediului în concordanţă cu DIN EN ISO 14001 în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea. Aceşti doi parametrii trebuie evaluaţi în directă concordanţă cu efectele pe care le au asupra mediului înconjurător şi apoi minimizaţi ca efect, îmbunătăţind impactul asupra mediului.

Arderea în cuptoare tunel folosind gaze naturale

Consumul mare de gaze naturale conduce la eliminarea unei surse nonregenrabile de energie. Prin folosirea celor mai noi tehnici de ardere, garantăm cel mai mic necesar de energie pentru ardere posibil.

Procesarea argilei

Transportul şi procesare argilei conduce la eliberarea unui praf ce poate avea efect negativ asupra mediului în imediata apropiere a zonei unde se eliberează. Acest impact este minimizat prin includerea acestor operaţiuni în zone închise ce au sisteme moderne de filtrare a aerului.

Uzina de purificare a gazelor arse

Emisiile ce rezultă din gazele arse folosite pentru coacerea plăcilor de argilă ce au impact negativ asupra mediului, şi anume dioxidul de carbon (CO2) şi florura de hidrogen (HF), poluează atmosfera. Ca să menţinem aceste emisii la un nivel cât mai scăzut, ne concentrăm pe eficienţa energetică astfel creând metode de producţie sănătoase folosind tehnologii ultramoderne de ardere.

Extragerea argilei

Extracţia argilei constituie o intervenţie temporară asupra naturii şi a florei şi faunei din zona respectivă. Prin regenerare şi recultivare, integrăm înapoi în natură aceste zone după exploatare

Design & Development by EpicWeb
An ETEX Company